सम्पुर्ण दुम्माली दाजुभाई तथा दिदी बाहिनिहरुमा हामी अनुरोध गर्दछौ, हाम्रो यो दुम्माली ब्लगमा सदस्य बन्नको लागि तपाईंको पुरा ठेगानाका साथ एक प्रति फोटो पनि पठाउनु पर्ने छ, साथमा यो पनि जानकारी गराइन्छ की सदस्य बन्नका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन्, सिरिफ हामीलाई इमेल पठाउदा ईन्टरनेट शुल्क लाग्ने छ, हाम्रो ठेगाना:- dungmalirai@yahoo.com मा हामीलाई इमेल गर्नु होला, धन्यवाद "बाचे जीवन का लागि, मरे चिहान का लागि" *****Admin Dummali Blog ***** -------------------------------- मुख्य पृष्ठमा जानुहोस

सदस्य बिवरण यस प्रकार छन्।

नाम:- कैलाश राई (हाङबाङ) kailash rai
बाबुको नाम:-
ठेगाना :-ठूलोदुम्मा -६
टोल :- खम्बुक
हाल:- काठमाण्डौ ,पो. ब. नं‌. १३४७०

Email: rai.kailash@gmail.com तथा raniishar@yahoo.com
-----------------------------------------------------------------
नाम:- पूजा राई ( बसंती)basanti
बाबुको नाम:-
आमाको नाम:-
ठेगाना :- ठुलो दुम्मा -८
टोल :- होम्ताङ टोल
हाल:- Phahon Yothin Road Soi - 48 Anusawalee Bangkok Thailand,
Email: pj_bntw@yahoo.com
------------------------------------------------------------------

नाम: मोहन कुमार राई MOhana Rai
बाबुको नाम:-
ठेगाना :-ठूलोदुम्मा -९
टोल :- छिदुवा, भामल
हाल:- Doha-Qatar
Email: dikshit2005@yahoo.com
------------------------------------------------------------------
नाम:- राज कुमार राई (सुच्चा लुहुन) Raj kumar
बाबुको नाम:- काशी नाथ राई
आमाको नाम:-
ठेगाना :- ठुलो दुम्मा -१
टोल :-चिताङ
हाल :- Saudia Arabia (KSA)
Email:
------------------------------------------------------------------
नाम:- हरि बा. राई(हाङबाङ्) hari..
बाबुको नाम:-
आमाको नाम:-
ठेगाना :- ठुलो दुम्मा -१
टोल :- खाउटोल
हाल :- Lakhnow, India
Email:
-----------------------------------------------------------------
नाम:- भरत राई( हाङबाङ्)Bharat
बाबुको नाम:-
आमाको नाम:-
ठेगाना :- ठुलो दुम्मा -६
टोल :- खम्बुक
हाल :- Dharan- 10, Narayan Chowk ,Sunsari
Email:
-----------------------------------------------------------------
नाम:- किशान राईkishan 2
बाबुको नाम:-
आमाको नाम:-
ठेगाना :- ठुलो दुम्मा -६
टोल :- खम्बुक
हाल :- Kathmandu. Student of Ratna Rajya Laxmi Campus
Email:
-----------------------------------------------------------------
नाम:- धन बा. राई(वात्पाङ ) dhan
बाबुको नाम:- बिर मान राई
आमाको नाम:- सम्पूर्ण राई
ठेगाना :- ठुलो दुम्मा -१
टोल :- आम्बर्तङ,नागे
हाल :- Saudia arabia ( KSA)
Email:
-----------------------------------------------------------------
नाम:- पूर्ण बा. राई (वात्पाङ )purna
बाबुको नाम:- बिर मान राई
आमाको नाम:- सम्पूर्ण राई
ठेगाना :- ठुलो दुम्मा -१
टोल :- आम्बर्तङ,नागे
हाल :- Saudia arabia ( KSA)
Email:
------------------------------------------------------------------
नाम:- भक्त कुमार राई (सुच्चा लुहुन)bhakta
बाबुको नाम:-
ठेगाना :- ठुलो दुम्मा -१
टोल :- खाउटोल
हाल :- Doha- Qatar
Email:-
------------------------------------------------------------------
नाम:- रबिन राई (वात्पाङ)Rabin Rai
बाबुको नाम:-
ठेगाना :-ठूलोदुम्मा १,
टोल :-थान्टाङ
हाल:-
Email: watpang@gmail.com
------------------------------------------------------------------
नाम:- सागर राई (तुम्छा)Sagar rai
बाबुको नाम:-

ठेगाना :-ठूलोदुम्मा १, चेप्ले
टोल :-चेप्ले
हाल:- सुनाकोठी, ललितपुर
Email:- sgr_rai2007@yahoo.com

------------------------------------------------------------------
नाम:- राम कुमार राई ( वात्पाङ ) ram
बाबुको नाम:- जस मान राई
ठेगाना :- ठुलो दुम्मा -६
टोल :- खम्बुक
हाल:-Family Medical Center (Hospital)Al Mirqab Street,Post Box - 2743,
Doha - Qatar
Tel.: 00974-4310808 Fax: 00974-4365284,Mobile: 00974-5355303
Email: rkrbantawa@yahoo.com, तथा rai_qatar@yahoo.com
---------------------------------------- -------------------------
नाम:- दिनेश राई ( रोमी)dinesha
बाबुको नाम:- हेम प्रसाद राई
आमाको नाम:- राम कुमारी राई
ठेगाना :- ठुलो दुम्मा -८ टोल :- होम्ताङ टोल
हाल :- Chong Pak Building - 6 floor "B" Macau ( SAR) Phone - +85366400941
Email: kiss2me2love@yahoo.com
------------------------------------------------------------------
नाम:- जित बा. राई(वात्पाङ ) jit
बाबुको नाम:-
आमाकों नाम:-
ठेगाना :- ठुलो दुम्मा - ५ टोल :- पापुम
हाल:-Doha- कातर
Email:
------------------------------------------------------------- ----
नाम:- कुमार राई (वात्पाङ) Kumar
ठेगाना: ठुलोदुम्मा-१
टोल: चेप्ले
हाल: ईजरायल
Email: watpang@yahoo.com
------------------------------------------------------------------

नाम:- मैना राई(हाङ्बाङ ) maina
बाबुको नाम:-
आमाकों नाम:-
ठेगाना :- ठुलो दुम्मा - ६
टोल :- खाम्बुक
हाल:-Doha- Qatar
Email:
------------------------------------------------------------- ---
नाम: हर्क मान राईharka
बाबुको नाम: जित बा राई
ठेगाना: ठुलोदुम्मा-४
टोल: काबो टोल
हाल: DOHA- QATAR
------------------------------------------------------------------
नाम: केशर राई kesar
ठेगाना: ठुलोदुम्मा-९
टोल: छिदुवा
हाल: काठमाण्डौं
-----------------------------------------------------------------
नाम: हाईडेन किङ hiden KIng

ठेगाना : ठुलोदुम्मा-८ वाउखोङ टोल
हाल:  दोहा कतार
Email: nitanta11@yahoo.com 

Photobucket
नाम: तिलक राई (हाङ्बाङ्ग्)
ठेगाना: ठुलोदुम्मा-१ खाउटोल
 हाल: दोहा कतार
Email:tilak.rai39@yahoo.com
Copyrights © 2006-2008 dummali blog cantact:-Email cantactdungmalirai@yahoo.com, भिजिट गर्नुभएकोमा,धन्यबाद